Nowa książka Практика преподавания русского языка как иностранного: опыт создания лингводидактического обеспечения курса

Ukazała się 9 monografia w serii Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Praca zatytułowana Практика преподавания русского языка как иностранного: опыт создания лингводидактического обеспечения курса pod redakcją Innesy Babenko i Olgi Orłowej dotyczy nauczania języka rosyjskiego jako obcego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska chińskojęzycznego. Więcej o książce i bezpłatna wersja elektroniczna dostępna pod linkiem.