Literatura fantasy – nowa monografia

Ukazała się 10. monografia w serii Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego zatytułowana W poszukiwaniu granic fantastyczności: w drodze ku metodologii (В поисках границ фантастического: на пути к методологии). Jest to praca zbiorowa prezentująca szereg aspektów związanych z literackimi badaniami fantasy. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów jest szereg uznanych rosyjskich znawców tej problematyki. Książka w wersji elektronicznej jest do bezpłatnego pobrania z naszej strony. Egzemplarze papierowe można zamówić drogą mailową. Zachęcamy do lektury.