Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego na IC Journals Master List 2014

Z przyjemnością informujemy, że „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” przeszedł proces ewaluacyjny IC Journals Master List 2014. Nasze czasopismo uzyskało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 73.1 punktu, czyli 7,12 punktu wg wartości znormalizowanej ICV. W poprzedniej ewaluacji za rok 2012 nasz wskaźnik wynosił 5,57 punktu. Dziękujemy Autorom „Rocznika” za owocną współpracę!

Мы рады сообщить, что „Ежегодник Русско-польского института” успешно прошел оценочную процедуру IC Journals Master List 2014. Наш журнал получил показатель ICV (Index Copernicus Value)  в размере 7,12 баллов. В предыдущем рейтинге показатель нашего журнала составил 5.57 балла. Поздравляем всех авторов „Ежегодника” и благодарим за сотрудничество!