III Międzynarodowe seminarium naukowo-metodyczne Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

Приглашаем принять участие в III Международном научно-методическом семинаре „Преподавание русского языка как иностранного:  теория и практика”. Семинар состоится 16 декабря 2013 г. Подробную информацию о семинаре Вы найдете здесь.

Instytut Polsko-Rosyjski wraz z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym zaprasza rusycystów do udziału w 3. Międzynarodowym Seminarium Metodycznym „Teoria i praktyka nauczania języka rosyjskiego jako obcego”.
Seminarium odbędzie się 16 grudnia 2013 roku.
Osoby pragnące wziąć udział w seminarium i zgłosić do druku referat proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Możliwe jest jedynie uczestnictwo czynne, z wygłoszeniem referatu w języku rosyjskim, który zostanie opublikowany jako rozdział w pracy zbiorowej. Dla zgłaszanych artykułów obowiązują kryteria edytorskie „Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego”. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium będą przesyłane mailowo.