III Międzynarodowa konferencja „Poszukiwanie granic fantastyczności: inicjacja, mediacja, transformacja”

Instytut Filologii i Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu im. N.I. Łobaczewskiego (Niżny Nowgorod)
Instytut Literatury Światowej im. A. M. Gorkiego (Moskwa)
Instytut Polsko-Rosyjski (Wrocław)

zapraszają do udziału

w III Międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej
POSZUKIWANIE GRANIC FANTASTYCZNOŚCI:
INICJACJA, MEDIACJA, TRANSFORMACJA

SEARCHING THE BORDERS OF FANTASY:
INITIATION, MEDIATION, TRANSFORMATION

1–3 LIPCA 2019
MOSKWA-WROCŁAW

Pismo informacyjne

Fantastyka w literaturze to jeden z najszybciej rozwijających się kierunków współczesnego procesu literackiego. Fantasy, historia alternatywna, science fiction, powieść ezoteryczna i inne gatunki pokrewne cieszą się popularnością pośród szerokiego grona odbiorców, świadczą o istnieniu nowego rodzaju myślenia obrazowego.
Trzecia międzynarodowa konferencja „Poszukiwanie granic fantastyczności: inicjacja, mediacja, transformacja” poświęcona jest badaniu różnych funkcji pojęcia granicy w literaturze fantastycznej i gatunkach pokrewnych. Granica jest bowiem jedną z kategorii definiujących literaturę całościowo, a fantastykę w szczególności.
Proponowane obszary refleksji:

 • Granica między gatunkami i podgatunkami;
 • Granica między „Ja” i „Inny” oraz „Nasz” i „Obcy”;
 • Granica jako inicjacja lub sytuacja konfliktowa, inicjująca rozwój wydarzeń;
 • Granica jako środek w tworzeniu równowagi i pokoju;
 • Rodzaje granic: zewnętrzne i wewnętrzne, realne lub metafizyczne, prawne i rytualne;
 • Zmiana statusu jako przekroczenie granicy; rodzaje i sposoby przekraczania granic;
 • Zniszczenie lub zniesienie granicy i tego konsekwencje;
 • Granica jako punkt wyjścia do mediacji;
 • Granica: język oryginału i przekładu dzieła;
 • Granica sztuki: transfer dzieła w inną formę artystyczną;
 • … jak również wszelkie aspekty badania granicy jako zjawiska lub pojęcia.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby, których wystąpienia dotyczyć będą interpretacji fantastyki i gatunków pokrewnych, w jej klasycznych, jak i bardziej rewolucyjnych formach wyrazu. Chętnie przyjrzymy się badaniom narodzin i powstawania fantastyczności w literaturze, kinie, subkulturach i sztukach, a także wpływowi literackich obrazów fantastycznych na filozofię, społeczeństwo i kulturę.

Języki robocze konferencji: polski, angielski, rosyjski.

Forma uczestnictwa: udział czynny (wystąpienie).

Zgłoszenie udziału – temat oraz abstrakt wystąpienia (maksymalnie 300 słów w formacie Word doc.), informacje o autorze (kontakt oraz afiliacja) prosimy przesłać na adres e-mail biuro@ip-r.org lub evdokianesterova@gmail.com do 1 czerwca 2019 roku.

Przyjęte abstrakty zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Polsko-Rosyjskiego i Instytutu Literatury Światowej im. A. M. Gorkiego. Planowana jest również publikacja monografii zbiorowej, w której zawarte zostaną teksty wygłoszone na konferencji i zaaprobowane przez recenzentów.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Polsko-Rosyjskiego.

 Komitet Organizacyjny:
dr Anna Gumerowa
dr Irina Popadeykina
dr Ewdokija Nesterowa

Komitet Naukowy:
prof., dr hab. Ilona Błocian
prof. Maria Sidorowa
prof. Janina Sołdatkina
prof. Wikoria Małkina
prof. Jelena Koźmina
dr Walentina Sergiejewa
dr Olga Naumczyk
dr Maria Meńszikowa
dr Daniła Dawydow