O Instytucie

Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona w lutym 2011 roku we Wrocławiu. Początkowo był to spin out środowisk akademickich Wrocławia i syberyjskiego Tomska powstały w  związku z nawiązaniem współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Aktywność ta obecnie obejmuje szerszy krąg partnerów i beneficjentów. Instytut służy jako platforma współpracy środowisk naukowych, administracji publicznej i trzeciego sektora szczególnie z Polski, Ukrainy, Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu.
Celem Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki społecznej. Instytut, korzystając ze środków własnych a także grantów krajowych i zagranicznych, zorganizował m.in. kursy j. polskiego dla syberyjskiej Polonii, wyposażenie bibliotek w literaturę polską, prowadzi działalność badawczą i wydawniczą.
Działalność polega głównie na:
– prowadzeniu działalności badawczej i eksperckiej;
– publikacji recenzowanych pism naukowych i serii monografii;
– organizacji konferencji naukowych.
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową.
Statut Instytutu Polsko-Rosyjskiego
Zespół Instytutu stanowią:
dr Irina Popadeykina (prezes)
dr hab. Rafał Czachor (wiceprezes)
dr hab. Olga Orlova
dr Tatiana Goncharova
dr Innesa Babenko
Zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy!