O Instytucie

Fundacja Instytut Profesjonalnego Rozwoju została ustanowiona w lutym 2011 roku we Wrocławiu. Początkowo był to spin out środowisk akademickich Wrocławia i syberyjskiego Tomska powstały w  związku z nawiązaniem współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym i funkcjonujący pod nazwą Instytut Polsko-Rosyjski. Aktywność ta obecnie obejmuje szerszy krąg partnerów i beneficjentów. Instytut służy jako platforma współpracy środowisk naukowych, administracji publicznej i trzeciego sektora szczególnie z Polski, Ukrainy, Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu.
Celem Instytutu Profesjonalnego Rozwoju jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki społecznej. Instytut, korzystając ze środków własnych a także grantów krajowych i zagranicznych, zorganizował m.in. kursy j. polskiego dla syberyjskiej Polonii, wyposażenie bibliotek w literaturę polską, prowadzi działalność badawczą i wydawniczą.
Działalność polega głównie na:
– prowadzeniu działalności badawczej i prac rozwojowych w zakresie nauk społecznych;
– propagowaniu wyników badań, w tym publikacji monografii w ramach serii wydawniczej;
– organizacji i współorganizacji konferencji naukowych.
Instytut Profesjonalnego Rozwoju nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie uzyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową (zob. statut Instytutu).
Zespół Instytutu stanowią:
dr Irina Popadeykina (prezes)
dr hab. Rafał Czachor (wiceprezes)
dr hab. Olga Orlova
dr Tatiana Goncharova
dr Innesa Babenko
Zachęcamy do kontaktu i współpracy!