Zaproszenie na konferencję międzynarodową „Rozwój uzdolnienia we współczesnym środowisku edukacyjnym”

Instytut Polsko-Rosyjski we współpracy z
– Biełgorodzkim Instytutem Rozwoju Edukacji (Rosja);
– Katedrą Pedagogiki Biełgorodzkiego Narodowego Uniwersytetu Badawczego (Rosja);
– Charkowską Akademią Kształcenia Ustawicznego (Ukraina);
– Naddniestrzańskim Instytutem Rozwoju Edukacji w Tyraspolu (Naddniestrze)

zaprasza do udziału w II Międzynarodowej konferencji naukowej Rozwój uzdolnienia we współczesnym środowisku edukacyjnym («Развитие одаренности  в современной образовательной среде»), która odbędzie się 28 października 2014 roku w Biełgorodzie (Rosja).

Tematyka konferencji:

1. Rozwój uzdolnienia a społeczeństwo;
2. Integracja środowiska edukacyjnego jako warunek rozwoju uzdolnienia;
3. Rozwój uzdolnienia w edukacji jako wyzwanie psychologiczno-pedagogiczne;
4. Modele rozwoju uzdolnienia w środowisku edukacyjnym. Rola kształcenia ustawicznego i instytucji kultury w procesach edukacyjnych;
5. Projekty sieciowe w rozwoju uzdolnienia;
6. Warunki pracy z uczniami utalentowanymi:
7. Wsparcie psychologiczne i naukowo-metodyczne w procesie rozwoju uzdolnienia;
8. Edukacja, intelekt i kreatywność w rozwoju uzdolnienia;
9. Problem rozwoju uzdolnienia a kształtowanie się osobowości;
10. Dziecko utalentowane jako podmiot procesów edukacyjnych;
11. Technologie w rozwoju talentu: formy, metody zastosowania;
12. Potencjał rozwojowy olimpiad i konkursów. Rola działalności badawczej  i projektowej w rozwoju talentów młodzieży szkolnej i studentów;
13. Problem oceny procesu i efektów rozwoju uzdolnienia;
14. Wsparcie psychologiczne i naukowo-metodyczne w procesie rozwoju uzdolnienia ze strony administracji publicznej;
15. Przygotowanie pedagogów do pracy z osobami uzdolnionymi.

Język roboczy konferencji: rosyjski. Zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane do 1 października. Szczegółowe informacje zawiera pismo informacyjne. W przypadku pytań dotyczących udziału w konferencji, prosimy o kontakt: biuro @ ip-r. org