Monografia Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej

W serii Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego ukazała się książka „Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej„. Jest to pierwsza w polskiej literaturze naukowej praca kompleksowo prezentująca ćwierćwiecze przemian społeczno-politycznych w Armenii i Górskim Karabachu po rozpadzie ZSRR. Zredagowana przez Rafała Czachora publikacja powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego, w którym uczestniczyli uznani ormiańscy politolodzy i socjologowie, m.in. pracownicy Narodowej Akademii Nauk Armenii, Erywańskiego Uniwersytetu Państwowego, Instytutu Kaukazu i innych.

Więcej informacji o książce znajduje się tutaj.