Nowa publikacja / новая книга: R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej

Ukazała się nowa monografia w serii Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Książka Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań stanowi rezultat międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w IPR w 2015 roku. Jest to pierwsza w polskiej i jedna z niewielu w literaturze światowej obszernych prób charakterystyki systemów politycznych obszaRafał Czachor Postradzieckie rezimy fotru b. ZSRR w paradygmacie neopatrymonialnym. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Вышла в свет новая книга в серии Библиотека Русско-польского института. Монография Постсоветские политические режимы в неопатримониальном подходе. Введение в исследования является результатом международного научного проекта РПИ, проводимого в 2015 г. Это первая в Польше и одна из немногочисленных в мировой политологии попытка характеристики политических систем стран б. СССР в неопатримониальном подходе. Подробная информация находится здесь.