Nowy adres Instytutu

Z dniem 1 stycznia 2021 r. funkcjonujemy pod nowym adresem: ul. Wolbromska 18/1b, 53-148 Wrocław.
Wrocławskiemu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” dziękujemy za świetną, długoletnią współpracę!