Pierwszy numer Yearbook of Eastern European Studies dostępny on-line

Pierwszy numer nowego czasopisma Instytutu Polsko-Rosyjskiego Yearbook of Eastern European Studies jest w całości dostępny na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!
Yearbook of Eastern European Studies jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym publikującym artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Jego radę redakcyjną stanowi grono badaczy z uniwersytetów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Gruzji.

Первый номер нового научного  журнала Yearbook of Eastern European Studies доступен на нашем сайте.
Yearbook of Eastern European Studies – междисциплинарный журнал, в котором Вы найдете статьи по гуманитарным и общественным наукам. В состав редколлегии входят ведущие ученые России, Беларуси, Украины и Грузии.