Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego na liście czasopism punktowanych

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism punktowanych, Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego uzyskał 6 pkt. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do tzw. oceny parametrycznej. To wzrost o 2 pkt. w porównaniu do poprzedniej ewaluacji.