Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 2 (7) 2014 Ежегодник Русско-польского института 2 (7) 2014

Вышел в свет новый выпуск „Ежегодника Русско-полского института” 2 (7) 2014. С его содержанием можно ознакомиться на сайте журнала.

Ukazał się nowy Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 2 (7) 2014. Z jego treścią można zapoznać się na stronie pisma. Zapraszamy do lektury!