Rocznik Instytutu

Ежегодник Русско-польского института” посвящен междисциплинарным исследованиям, в которых особое внимание уделяется русско-польским контактам в области культуры, литературы, политики.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego okl
Целью ежегодника является расширение знаний о современной Польше и России, увеличение результативности научных исследований двусторонних контактов.

Журнал состоит из следующих разделов:
1. Русско-польские сравнительные исследования в области культуры, истории, социологии, языка;
2. Русское и польское литературоведение и языкознание.
3. Российско-польские политологические исследования.
4. Рецензии.

Журнал включен в международные базы:
– Central and Eastern European Online Library
– Index Copernicus
– BazHum
– Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Журнал издаётся на лицензии Creative Commons BY 3.0 „Atributtion”.
Правила оформления статьи

АРХИВ ON-LINE:
Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 1 (10) 2017
Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 1 (9) 2016
Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 1 (8) 2015
Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 2 (7) 2014
Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 1 (6) 2014

Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 2 (5) 2013
Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 1 (4) 2013

Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 2 (3) 2012

Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 1 (2) 2012
Содержание „Ежегодника Русско-польского института” № 1 (1) 2011

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” jest pismem poświęconym studiom interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-rosyjskich kontaktów literackich, związków kulturowych, stosunków politycznych. Jego celem jest poszerzanie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, przybliżenie wyników badań naukowych nad kontaktami dwustronnymi.

Na łamach „Rocznika” publikowane są artykuły naukowe z następujących zakresów:
1. Polsko-rosyjskie studia komparatystyczne, w tym badania nad współczesną kulturą polską i rosyjską
2. Polskie i rosyjskie badania literaturoznawcze i językoznawcze
3. Polsko-rosyjskie studia politologiczne
4. Recenzje i omówienia

Czasopismo znajduje się w międzynarodowych bazach:
– Central and Eastern European Online Library
– Index Copernicus
– BazHum
– Российский индекс научного цитирования РИНЦ (Rosyjski indeks cytowań naukowych)

Czasopismo punktowane – od 2015 roku 6 pkt. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czasopismo ukazuje się na licencji Creative Commons BY 3.0 „Attribution”.
Pismo wydawane było w latach 2011-2017. Obecnie wydajemy periodyk o szerszym profilu naukowym Yearbook of Eastern European Studies

ARCHIWUM ON-LINE:
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (8) 2015

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 2 (7) 2014
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 2 (5) 2013
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (4) 2013
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 2 (3) 2012
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (2) 2012

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (1) 2011