Rocznik Instytutu

„Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” (ISSN: 2084-1701) to pismo poświęcone studiom interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-rosyjskich kontaktów literackich, związków kulturowych i historii Polaków na Syberii. Jego celem było publikowanie wyników badań naukowców polskich i rosyjskich zajmujących się tą problematyką, szczególnie w ujęciu porównawczym.
Periodyk był wydawany w latach 2011-2020.

Na łamach „Rocznika” publikowane były artykuły naukowe m.in. z następujących obszarów:
1. Polsko-rosyjskie studia komparatystyczne, w tym badania nad współczesną kulturą, historią i etnografią polską oraz rosyjską
2. Polskie i rosyjskie badania literaturoznawcze i językoznawcze
3. Polsko-rosyjskie studia prawne, politologiczne i administracyjne
4. Recenzje i omówienia

Czasopismo indeksowane międzynarodowych bazach:
– Central and Eastern European Online Library
– BazHum
– Polska Bibliografia Naukowa
– Российский индекс научного цитирования РИНЦ (Rosyjski indeks cytowań naukowych)

Czasopismo punktowane – w latach 2013-2017 roku 6 pkt. wg. klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Równolegle, w latach 2013-2020, wydawany był periodyk o szerszym profilu naukowym Yearbook of Eastern European Studies.

ARCHIWUM ON-LINE:
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 12 2020
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 11 2018/19
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (8) 2015

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 2 (7) 2014
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 2 (5) 2013
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (4) 2013
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 2 (3) 2012
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (2) 2012

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (1) 2011