Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (1) 2011

 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (1) 2011
„Ежегодник Русско-польского института” № 1 (1) 2011

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (1) 2011 w pdf

ARTYKUŁY / СТАТЬИ

Рафал Чахор, Преподавание русского языка в Польше: исторический опыт, состояние, перспективы

Antoni Markunas, Akwizycja języka rosyjskiego jako obcego po transformacjach geopolitycznych

Степан Лукин, Англицизмы из сфер политики и экономики в русском и польском языках

Marcin Kalita, Funkcjonowanie młodzieżowego żargonu we współczesnej ruszczyźnie

Светлана Комагина, Образ железной дороги в русской литературе: мифологические истоки

Ирина Попадейкина, Проза Дмитрия Липскерова и психоанализ

Максим Паламарчук, Феномен города в России

Ирина Куликова, Диана Салмина, Исторические и культурные реалии Польши в зеркале структуры информативного пространства «Настольного словаря» Феликса Толля

RECENZJE / РЕЦЕНЗИИ

Antoni Markunas: Н. М. Шевченко, Фразеологический словарь Марины Цветаевой, Кыргызско-Российский Славянский универ-ситет, Бишкек 2010, 252 стр.

Аntoni Markunas: Ю. А. Вьюнов, А. В. Манько, В. П. Чуднов (ред.), Россия на рубеже ХХ –ХХI веков. Учебное пособие по страноведению. Издательство ИКАР, Москва 2011, 551 стр.

Ирина Попадейкина: Halina Zając, Ewolucja teorii nauczania języka rosyjskiego w szkole polskiej w latach 1950-2000. Część I Metody glottodydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008, ss. 180; Część II Kształtowanie sprawności językowych, WUP, Kraków 2009, ss. 234.

Rafał Czachor: Тимофей Бордачёв, Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века” возможности ‚большой сделки’, Издательство „Европа”, Москва 2009, 304 стр.

Rafał Czachor: Ryszard Herbut, Walenty Baluk (red.), Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 332.