Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 1 (9) 2016

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016
„Ежегодник Русско-польского института” № 1 (9) 2016

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (9) 2016 w pdf

ARTYKUŁY / СТАТЬИ

В.Ю. Корнева, Томские поляки: к вопросу о самосознании и этнониме

Р. Чахор, Т.А. Гончарова, Сибирские поляки в современном польском медиадискурсе

M. Kaczmarek, Strukturalne podobieństwa i różnice mediów polonijnych w Federacji Rosyjskiej w świetle analizy zawartości

M. Kaczmarek, Funkcjonalne znaczenie mediów polonijnych w opinii odbiorców na przykładzie Federacji Rosyjskiej

RECENZJE / РЕЦЕНЗИИ

R. Czachor: K. Świder, Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś (po rozpadzie Związku Radzieckiego), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, ss. 382