Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017
„Ежегодник Русско-польского института” № 1 (10) 2017

ARTYKUŁY / СТАТЬИ

Joanna Olechno-Wasiluk, Dialog kultur  w słownikach lingwokul­tu­ro­­logicznych  (na przykładzie języka polskiego i ro­syj­skie­go)
Ksenia Stępień, Realizacja tendencji językowych w innowacjach frazeologicznych języka polskiego i rosyjskiego
Лариса И. Дегтярева, Юлия А. Лазуткина, Поляки в истории Сумщины
Rafał Czachor, Proces dezintegracji ZSRR na gruncie etnicznym w perspektywie neopatrymonialnej

RECENZJE / РЕЦЕНЗИИ

Янина В. Солдаткина: В поисках границ фантастического: на пути к методологии, под редакцией Е. Нестеровой и А. Синицкой, Вроцлав 2017
Валентина А. Борбунюк, О Чехове, и не только подробно: Т.А. Шеховцова, «У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Кон­текст. Интертекст: монография, Харьков 2015

Wersja elektroniczna do pobrania tutaj
Электронную версию можно скачать здесь