Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017
„Ежегодник Русско-польского института” № 1 (10) 2017

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017 w pdf

ARTYKUŁY / СТАТЬИ

Joanna Olechno-Wasiluk, Dialog kultur  w słownikach lingwokul­tu­ro­­logicznych  (na przykładzie języka polskiego i ro­syj­skie­go)

Ksenia Stępień, Realizacja tendencji językowych w innowacjach frazeologicznych języka polskiego i rosyjskiego

Лариса И. Дегтярева, Юлия А. Лазуткина, Поляки в истории Сумщины

Rafał Czachor, Proces dezintegracji ZSRR na gruncie etnicznym w perspektywie neopatrymonialnej

RECENZJE / РЕЦЕНЗИИ

Янина В. Солдаткина: В поисках границ фантастического: на пути к методологии, под редакцией Е. Нестеровой и А. Синицкой, Вроцлав 2017.

Валентина А. Борбунюк, О Чехове, и не только подробно: Т.А. Шеховцова, «У него нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Кон­текст. Интертекст: монография, Харьков 2015.