Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 11 2018/19

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 11 2018/19
„Ежегодник Русско-польского института” № 11 2018/19

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 11 2018/19 w pdf

ARTYKUŁY / СТАТЬИ

Tatiana Gonczarowa, W kwestii historii kształtowania się polskiej diaspory w obwodzie tomskim

Siergiej Łarkow, Fiodor Romanienko, Z epoki kamienia – za drut kolczasty… Z historii represji przeciwko narodom Północy w Związku Radzieckim

Ilhom Mierażow, Stalinowskie represje przeciwko muzułmanom. Sprawa fikcyjnej organizacji „Gaskeri Ujeszma”

Denis Bukonkin, Miejsce stosunków białorusko-polskich (koniec XX w. – początek XXI w.) w realizacji narodowych interesów Republiki Białoruś

Рафал Чахор, Политика Польши по отношению к Беларуси после вступления в ЕС. Итоги 2004-2019 гг.

Irina Popadeykina, Realizm magiczny a surrealizm: zarys problematyki

Анна Курьянович, Анастасия Сысолина, Сравнительно-лингвокультурологический анализ в практике обучения русскому языку как иностранному (на материале русских и чешских фразеологизмов тематической группы «Человек»)

RECENZJE / РЕЦЕНЗИИ

Rafał Czachor: А.М. Боголейко, Г.А. Василевич, Конституционно-правовая ответственность в Республике Беларусь и зарубежных странах, Издательство «Вышэйшая школа», Минск 2016, ss. 287