Międzynarodowe seminarium metodyczne „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego: teoria i praktyka”

Instytut Polsko-Rosyjski zaprasza na międzynarodowe seminarium metodyczne „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego: teoria i praktyka”.

Seminarium odbędzie się 8 listopada (wtorek) 2011 roku o godz. 17.30 we Wrocławiu w Centrum Sektor3 przy ul. Legnickiej 65.

Zakres seminarium:

1.Polski dorobek glottodydaktyczny w zakresie nauczania języka rosyjskiego

2. Wykorzystanie lingwokulturologii na zajęciach z języka rosyjskiego

3. Koncepcja dialogu kultur i możliwości ich aplikacji na zajęciach z języka rosyjskiego

4. Sposoby motywacji uczniów na zajęciach z języka rosyjskiego

Język roboczy seminarium: rosyjski.

Zgłoszenia uczestników seminarium można nadsyłać na adres biuro@ip-r.org do dnia 30 października.

Zapraszamy filologów, metodystów i dydaktyków do udziału w seminarium!

Русско-польский институт приглашает на международный методический семинар «Преподавание русского языка как иностранного».

Семинар пройдёт 8 ноября (вторник) 2011 года в 17.30 во Вроцлаве в Центре Сектор3 на ул. Легницка 65.

Темы семинара:

1. Обучение русскому языку в Польше: проблемы, методы;

2. Лингвокультурологический подход в методике обучения русскому языку;

3. Диалог культур на занятиях по русскому языку;

4. Техники мотивации учеников на занятиях по русскому языку.

Язык семинара: русский

Заявки на участие в семинаре можно присылать на biuro@ip-r.org до 30 октября.

Приглашаем принять участие в семинаре филологов, дидактиков и методистов!