Ukazał się 12 numer „Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego”

Ukazał się 12 numer „Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego”. Z jego treścią można zapoznać się tutaj. To już ostatni numer tego periodyku. Dziękujemy wszystkim Autorom za współpracę a Czytelnikom za życzliwy odbiór treści i wiele naukowych dyskusji!