Ukazał się nowy numer Rocznika

Ukazał się numer 1 (6) 2014 Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Z jego treścią można zapoznać się na stronie Rocznika. Wersję papierową czasopisma można zamówić kontaktując się z nami mailowo.
Вышел в свет новый номер журнала „Ежегодник Русско-польско института„. Электронную версию журнала можно скачать здесь. Заказы бумажных экземпляров Ежегодника принимаются по электронной почте.