Ukazał się nr 9 pisma Yearbook of Eastern European Studies

Ukazał się dziewiąty, ostatni już, numer pisma Yearbook of Eastern European Studies. Powstał on we współpracy z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Na łamach bieżącego numeru możliwość publikacji wyników swoich projektów naukowych uzyskała duża grupa badaczy z Chin.
W dotychczasowej formie YEES nie będzie już kontynuowany. Dziękujemy wszystkim współpracownikom i czytelnikom za kilka lat udanej pracy. Działalność wydawnicza Instytutu będzie kontynuowana, rozszerzając krąg partnerów.