Ukazała się książka Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

Instytut Polsko-Rosyjski wydał pierwszą monografię, inaugurująca serię „Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego„. Książka Теория и практика преподавания русского языка как иностранного pod redakcją Iriny Popadeykiny i Rafała Czachora zawiera materiały dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Artykuły zamieszczone w pracy napisali nauczyciele języka rosyjskiego z ośrodków akademickich w Rosji, Białorusi, Polsce, Kazachstanie i Tunezji.

Monografię można bezpłatnie pobrać ze strony Instytutu lub z bazy Scribd.

Русско-польский институт издал первую монографию, открывающую научную серию „Библиотека Русско-польского института„. Книга Теория и практика преподавания русского языка как иностранного под редакцией Ирины Попадейкиной и Рафала Чахора содержит научные труды, касающиеся обучения РКИ.

Авторами статей являются преподаватели русского языка как иностранного из выcших учебных заведений России, Беларуси, Польши, Казахстана и Туниса.

Книгу можно скачать на сайте Русско-полского института либо посмотреть в базе Scribd.