Ukazała się monografia „Интонация русского языка в дискурсе коммуникативной системы”

W serii „Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego” ukazała się kolejna monografia. Jest to unikalne studium językoznawcze prof. Juliana Skorka z Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Интонация русского языка в дискурсе коммуникативной системы (экcпериментальные исследования)

Praca wydana została na licencji Creative Commons i jest dostępna w wersji drukowanej oraz elektronicznej bezpłatnie.