Ukazała się praca zbiorowa pt. „W poszukiwaniu granic fantastyczności…”

Nakładem Instytutu Profesjonalnego Rozwoju ukazała się 13. publikacja w serii monografii naukowych. Tym razem jest to praca zbiorowa w j. rosyjskim i angielskim pt. „W poszukiwaniu granic fantastyczności: inicjacja, mediacja, transformacja” pod redakcją T. Kołomiejcewej, J. Niestierowej i I. Popadeykiny, 
Książka jest wynikiem długoletniej współpracy literaturoznawców zajmujących się tematyką fantasy i nawiązuje do wcześniejszej naszej publikacji z 2018 roku, która dotyczyła metodologii badań literatury fantasy. Od kilku lat Instytut Profesjonalnego Rozwoju jest też współorganizatorem (ponadto Instytut Filologii i Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu im. N.I. Łobaczewskiego, Niżny Nowgorod i Instytut Literatury Światowej im. A. M. Gorkiego,Moskwa) odbywających się w Polsce i Rosji konferencji z tego zakresu.
Z treścią książki można się zapoznać tutaj.