Seria wydawnicza

Русско-польский институт издаёт научные труды в рамках серии „Библиотека Русско-польского института”.
Редакторами серии являются ученые из России и Польши: Надежда Г. Багдасарьян, Ольга В. Орлова, Иннеса И. Бабенко, Татьяна А. Гончарова, Ирина В. Попадейкина, Рафал Чахор. „Библиотека Русско-польского института” публикует монографии, посвяшенные исследованиям в области гуманитарных наук.
Публикации доступны на лицезнии Creatvie Commons в печатном и электронном видах (электронном – бесплатно).
Заинтересованных приобретением экземпляров книг либо изданием собственной работы просим писать по адресу: biuro @ ip-r.org

Instytut Polsko-Rosyjski prowadzi działalność wydawniczą prac naukowych w ramach serii „Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego”.
Redaktorami serii są naukowcy z Rosji i Polski Nadieżda Bagdasarian, Olga Orlowa, Innesa Babenko, Tatiana Gonczarowa, Rafał Czachor, Irina Popadeykina.
Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons w wersji papierowej oraz elektronicznej – bezpłatnie. Oznacza to, że  Czytelnicy kserując, skanując i rozpowszechniając treści wydane przez Instytut Polsko-Rosyjski nie łamią zasad prawa i etyki.

Osoby zainteresowane zamówieniem  egzemplarzy monografii bądź wydaniem własnej pracy prosimy o kontakt mailowy biuro @ ip-r.org

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 8
Библиотека Русско-польского института №8
Rafał Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań
ISBN: 978-83-935729-6-0

 

 

 

Bezrukov Biblioteka IPR 8

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 7
Библиотека Русско-польского института №7
Андрей Н. Безруков, Рецепция художественного текста: функциональный анализ
ISBN: 978-83-935729-3-9

 

 

 

 

Mit folklor literatura okladkaBiblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 6
Библиотека Русско-польского института №6
Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира, под ред. И.И. Бабенко, И.В. Попадейкиной, М.А. Галиевой
ISBN: 978-83-935729-2-2

 

 

 

 

Armenia i Górski Karabach red Rafał CzachorBiblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 5
Библиотека Русско-польского института №5
Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, pod red. naukową Rafała Czachora
ISBN: 978-83-935729-5-3

 

 

 

 

Yunakovskaya_cover

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 4
Библиотека Русско-польского института №4
Алла А. Юнаковская, Человек и его деятельность в Сибири (ко­нец ХVI–ХVIII вв.): Опыт составления исторического лин­гво­куль­турологического словаря
ISBN: 978-83-935729-1-5

 

 

 

Rafał Czachor Abchazja Osetia Górski Karabach podgląd okładka

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 3
Библиотека Русско-польского института №3
Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa i Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych
ISBN: 978-83-935729-8-4

 

 

 

Czachor Mentalitet russkogo provincialnogo dvoryanstva cover

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 2
Библиотека Русско-польского института №2

Рафал Чахор, Менталитет провинциального двор­янства в период общественно-поли­тических изменений второй поло­вины XIX века (на примере литера­турных произведений)
ISBN: 978-83-935729-4-6

 

 

 

Biblioteka InTeoria i praktika okładkastytutu Polsko-Rosyjskiego nr 1
Библиотека Русско-польского института №1

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного,
под редакцией И. Попадейкиной и Р. Чахора
ISBN: 978-83-935729-0-8