Интонация русского языка в дискурсе коммуникативной системы

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 11
Библиотека Русско-польского института №11

Юлиан Скорек, Интонация русского языка в дискурсе коммуникативной системы (экcпериментальные исследования)
ISBN: 978-83-948290-3-2

Praca stanowi unikalne studium z zakresu intonacji w języku rosyjskim autorstwa prof. Juliana Skorka. Badania empiryczne do pracy zostały przeprowadzone w Pracowni Fonologii Suprematycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Monografię można bezpłatnie pobrać tutaj
Книгу можно бесплатно скачать здесь