Stała neutralność państwa w prawie międzynarodowym publicznym

Biblioteka Instytutu Profesjonalnego Rozwoju nr 12
Библиотека Института профессионального развития №12

Rafał Czachor, Stała neutralność państwa w prawie międzynarodowym publicznym
ISBN: 978-83-948290-4-9

Prezentowana praca to pierwsza od wielu dekad w polskim obrocie naukowym monografia poświęcona instytucji stałej neutralności państwa w perspektywie prawnomiędzynarodowej. Przedstawia jej historię, treść, przykłady implementacji oraz aktualne wyzwania. Mimo że część doktryny stałą neutralność traktuje jako instytucję „przestarzałą”, wciąż determinuje ona pozycję prawnomiędzynarodową i politykę zagraniczną kilku państw świata, w tym Szwajcarii i Austrii. Książka może być przydatna osobom zajmującym się prawem międzynarodowym publicznym oraz współczesnymi stosunkami międzynarodowymi.

Fragment pracy można pobrać tutaj. Wersja papierowa do zamówienia poprzez kontakt mailowy. Całość w wersji elektronicznej będzie dostępna wkrótce.