Yearbook of EES

Yearbook of Eastern European Studies является международным междисциплинарным журналом, посвящённым гуманитарным исследованиям в области истории, литературы, антропологии, политики, культуры Восточной Европой.
Статьи публикуются на русском и польском языках.yees 3_2014_podglad

Журнал включен в международные базы:
– Central and Eastern European Online Library
– Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
ISSN: 2300-5424

Издатель и редакционная коллегия жyрнала
Информация для авторов
Выпуски журнала on-line:

YEES № 8 2018/2019
YEES № 7 2017
YEES № 6 2016
YEES № 5 2015
YEES № 4 2014
YEES № 3 2014
YEES № 2 2013
YEES № 1 2013

Yearbook of Eastern European Studies jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym recenzowanym czasopismem naukowym. Prezentuje ono wyniki badań z zakresu studiów humanistycznych, zwłaszcza historii, literatury, antropologii, studiów politycznych, kulturowych oraz innych dotyczących Europy Wschodniej.
Językami publikacji są: język angielski, rosyjski, polski.

Czasopismo znajduje się w międzynarodowych bazach:
– Central and Eastern European Online Library
– Российский индекс научного цитирования РИНЦ (Rosyjski indeks cytowań naukowych)
ISSN: 2300-5424

Wydawca i Rada Redakcyjna
Informacje dla Autorów
Archiwum czasopisma on-line:
YEES № 7 2017
YEES № 6 2016
YEES № 5 2015
YEES № 4 2014
YEES № 3 2014
YEES № 2 2013
YEES № 1 2013