Yearbook of EES

Yearbook of Eastern European Studies był międzynarodowym, interdyscyplinarnym recenzowanym czasopismem naukowym. Prezentowało ono wyniki badań z zakresu studiów humanistycznych, zwłaszcza historii, literatury, antropologii, studiów politycznych, kulturowych oraz innych dotyczących Europy Wschodniej.
Językami publikacji były: język angielski, rosyjski, polski.
Periodyk był wydawany w latach 2013-2021.

Czasopismo znajdowało się w międzynarodowych bazach:
– Central and Eastern European Online Library
– Российский индекс научного цитирования РИНЦ (Rosyjski indeks cytowań naukowych)
ISSN: 2300-5424
Wydawca i Rada Redakcyjna
Archiwum czasopisma on-line:
YEES № 9 2020/2021
YEES № 8 2018/2019
YEES № 7 2017
YEES № 6 2016
YEES № 5 2015
YEES № 4 2014
YEES № 3 2014
YEES № 2 2013
YEES № 1 2013