YEES 8 (2018/2019)

Содержание

Полупанов Д. С., Аграрная реформа П. Н. Врангеля
Фёдорова Е. С., Полева Е. А., Мотив окна в романе В. Набокова «Машенька»
Popadeykina I., Realizm magiczny w twórczości D. Lipskierowa
Чахор Р., Концепция междуморья во внешней политике Польши
Antonów R., Anarchistyczny motocykl czyli dyskurs maszyną o doktrynie anarchizmu