Zaproszenie na II Międzynarodowe seminarium metodyczne „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego: teoria i praktyka”

Instytut Polsko-Rosyjski zaprasza do udziału w II Międzynarodowym seminarium metodycznym „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego: teoria i praktyka”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 12 listopada 2012 roku.

Merytoryczny zakres seminarium:

1. Teoria nauczania języka rosyjskiego jako obcego
2. Polski dorobek glottodydaktyczny w zakresie nauczania języka rosyjskiego
3. Wykorzystanie lingwokulturologii na zajęciach z języka rosyjskiego
4. Koncepcja dialogu kultur i możliwości ich aplikacji na zajęciach z języka rosyjskiego
5. Techniki motywacji uczniów na zajęciach z języka rosyjskiego

Język roboczy seminarium: rosyjski

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie na adres mailowy Instytutu Polsko-Rosyjskiego do 31 października 2012 roku wiadomości zawierającej następujące informacje:

1. Imię i nazwisko
2. Stopień naukowy i reprezentowana jednostka
3. Tytuł referatu

Zaprezentowane w czasie seminarium referaty, po przejściu procedury recenzowania, zostaną wydane w „Roczniku Instytutu Polsko-Rosyjskiego

Udział w seminarium jest bezpłatny.