Zmiany rejestrowe w IPR

Sąd Rejonowy we Wrocławiu zatwierdził zmiany w Statucie Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Zmian dokonano w par. 7 Statutu podmiotu, znacznie rozszerzając spektrum działalności, jak i krąg podmiotów uczestniczących w działalności. Historia organizacji sięga początku 2011 roku. Początkowo był to spin out środowisk akademickich Wrocławia i syberyjskiego Tomska w związku z podpisaniem umowy o współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Fundacja, korzystając ze środków własnych a także grantów krajowych i zagranicznych, zorganizowała m.in. kursy j. polskiego dla syberyjskiej Polonii, wyposażenie bibliotek w literaturę polską, prowadziła działalność badawczą i wydawniczą.
Celem Instytutu  jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki społecznej. Organizacja służy jako platforma współpracy środowisk naukowych, administracji publicznej i trzeciego sektora, szczególnie z Polski, Ukrainy, Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu.
Działalność polega głównie na:
– prowadzeniu działalności badawczej i eksperckiej;
– publikacji recenzowanych pism naukowych i serii monografii;
– organizacji konferencji naukowych.