Zmiany w KRS

Sąd Rejonowy we Wrocławiu dokonał zmiany w KRS, potwierdzając zmianę nazwy fundacji na Instytut Profesjonalnego Rozwoju. Oddaje ona zachodzącą ewolucję w funkcjonowaniu organizacji i rozszerzenie jej działalności na inne obszary. W ostatnich latach zwiększyliśmy krąg współpracujących podmiotów o jednostki z Ukrainy, Białorusi i innych państw Europy Wschodniej.